Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojištovnou

pro registrované pacienty (dle Vyhlášky MZ ČR 467 ze dne 8.9. 1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena zdravotními pojišťovnami) Vyšetření a vydání potvrzení či posudku na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí:

Potvrzení či posudek na žádost pacienta, jiná služba

Částka

Poznámka

Řidičský průkaz – vyšetření + posudek 1.200,- Kč
Posudek: Zbrojní  průkaz, vůdce plavidla, hasiči kat. IV , svářeči,  jeřábníci, vazači, elektrikáři, myslivecká  stráž a další posudky (mimo  pracovnělékařské  služby)

hasiči kat. I-  nosiči dýchací  techniky (cena vyš. vč. EKG u nás,  ale spirometrii je nutno doplnit a zaplatit na plicním)

1.200,- Kč

1.650,- Kč

Potravinářský  průkaz (zdravotní  průkaz pracovníků v  potravinářství) 600,- Kč
Pracovně-lékařská prohlídka do zaměstnání (neriziková práce)

Pouze s řádně vyplněným formulářem a výpisem z dokumentace od registrujícího praktického lékaře

1.400,- Kč
Pracovně-lékařská prohlídka do zaměstnání na rizikovou práci – základní sazba
Pouze s řádně vyplněným formulářem a výpisem z dokumentace od registrujícího praktického lékaře
1.800,- Kč
Předoperační vyš. bez EKG /  vč. EKG (rozhoduje typ operace) 1.400,- / 1.850,-
EKG (samoplátci) 450,- Kč
Administrativní úkon á 10  min. 400.- Kč
Vyplnění pojistky nebo  bolestného (cena za 1  dokument) Od 900,00 Kč dle náročnosti
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta (lhůta 10 prac. dní) 600,- Kč
očkování Adacel / Boostrix ( tetanus + černý  kašel + záškrt ) včetně  aplikace (v pravidelném  intervalu 10-15let)

Adacel  polio 

mimo interval: 1.400,- Kč / vč. polio 1.550,- Kč

870,- Kč

1030,- Kč

Očkování proti chřipce tetravalentní  vakcínou vč. aplikace (samoplátci) 800,- Kč
Očkování proti Klíšťové  encefalitidě  včetně aplikace (samoplátci  – za  1 dávku) 1.500,- Kč
Očkování proti pneumokokům vakcínou Prevenar 13  včetně aplikace (samoplátci) 2.300,- Kč
Vyšetření okultního krvácení s interpretací výsledku na vlastní žádost pacienta pod 50 let a mimo pravidelné intervaly ( při ztrátě) 400,- Kč
C-reaktivní protein (samoplátci) slouží k  odlišení virové  a bakteriální  infekce a tím vhodnost antibiotik 300,- Kč
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro administrativní účely (zprávy pro úřady sociálního zabezpečení, soudy, pojišťovny, lázně apod.) 400,- Kč na počkání
200,-Kč do 3.dne
zdarma do 14 dnů (standartní lhůta)
Kopírování dokumentů 5,00 Kč za stránku
Komplexní  vyš.  pacienta  (samoplátci)  2.700,-Kč
Opakované komplexní  vyš.  pacienta (samoplátci) 1.800,-Kč
Cílené vyšetření lékařem (samoplátci) 700,- Kč