Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojištovnou

pro registrované pacienty (dle Vyhlášky MZ ČR 467 ze dne 8.9. 1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena zdravotními pojišťovnami) Vyšetření a vydání potvrzení či posudku na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí:

Potvrzení či posudek na žádost pacienta, jiná služba

Částka

Poznámka

Řidičský průkaz (nově či po odebrání např. po vybodování) 500,00 Kč
Prodloužení řidičského průkazu nad 65 let 500,00 Kč
Zbrojní průkaz,  svářečský  průkaz,  lodní  a  podobně 500,00 Kč
Lázeňská léčba – samoplátce (vyplnění tiskopisu) 300,00 Kč
Pracovně-lékařská prohlídka do zaměstnání vstupní:  1.129,-Kč – 1.693,- Kč dle kategorie
Pracovně-lékařská prohlídka periodická, mimořádná, výstupní:
Pouze s řádně vyplněným formulářem a výpisem z dokumentace od registrujícího praktického lékaře
846,-Kč – 1.129,- Kč dle kategorie
Vyšetření pro soudy a pracovní úřady 500,00 Kč
Potvrzení pro úřad práce 100,00 Kč
Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství 300,00 Kč
Vyšetření pro sportovní účely 150,00 Kč
Vyplnění pojistky Od 300,00 Kč dle náročnosti
Vypnění bolestného od 300,00 Kč dle náročnosti
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná, či hrazená očkování 200,00 Kč
Očkování proti chřipce tetravalentní  vakcínou vč. aplikace (pacientům nad  65 let hradí plně pojišťovna, ostatním přispívá) 550,00 Kč
Očkování proti Klíšťové  encefalitidě  včetně aplikace (za  1 dávku) 1 000,00 Kč
Očkování proti pneumokokům vakcínou Prevenar 13  včetně aplikace (pacientům nad  65 let hradí plně pojišťovna, ostatním přispívá) 1 700,00 Kč
Vyšetření okultního krvácení s interpretací výsledku na vlastní žádost pacienta pod 50 let a mimo pravidelné intervaly

(pacientům nad 50 let hradí á  2  roky pojišťovna)

400,00 Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta 300,-  do 10 dnů
400,- na  počkání
Příplatek za expesní vyhotovení lékařské zprávy pro administrativní účely (zprávy pro úřady sociálního zabezpečení, soudy, pojišťovny, lázně apod.) 400,00 Kč na počkání
200,00Kč do 3.dne
zdarma do 14 dnů
Kopírování dokumentů 5,00 Kč za stránku
vyjádření lékaře o  zdravotním stavu (pěstouni,  rekvalifikace… )

administrativní  výkon

500,- Kč

100,-

Komplexní vyšetření lékařem (samoplátci)/  opakované  komplexní u našich  registrovaných (hasiči bez  dýchací  techniky, svářeči ) 800,00 Kč /500,- Kč
Cílené vyšetření lékařem (samoplátci) 500,00 Kč
Tejping (lepení elastické pásky na bolestivá místa) 100 Kč za 1 oblast