Novinky

Aktuálně:

DOVOLENÁ:  29.5. – 31.5. 2024   zastupující  lékař:  MUDr. Jan  Farda ( poliklinika v nemocnici  Sedlčany 1. patro za laboratoří) , tel. 737 077 24

 

NADSTANDARTNÍ   ORDINACE:

EKG –  vyškolená sestra Vám  natočí EKG  a lékař jej zhodnotí během  chvíle přímo  v  ordinaci a není proto potřeba  navštěvovat za tímto  účelem jiné  lékaře.

24  HODINOVÝ  MONITORING  TLAKU –  v naší  ordinaci  nasadíme  manžetu a  speciální  drobný  přístroj,  který Vám 24  hodin  monitoruje  tlak  a  my Vám  tak  můžeme  nastavit léčbu  tlaku  přímo  na  míru.  Správná  léčba  tlaku  je pro  nás  jednou z  priorit,  snižuje  riziko  kardiovaskulárních příhod  jsko  je mrtvice,  či  infakrt  srdce…

CRP –  C-reaktivní  protein  je moderní  vyšetření,  které nám  pomáhá  odlišit  bakteriální  infekci,  na  kterou  je  nutné  nasadit  antibiotika  od virové,  kde  by  naopak  antibiotika uškodila a tak  dodržovat  důležitou „racionální  preskripci  antibiotik“.

GLUKOMETR – standartně  léčíme nekomplikované diabetiky II.  typu, naši  pacienti  tak  nemusejí  docházet zvlášť do  diabetologické  ambulance.  Samozřejmostí  jsou  i  vyšetření  v  laboratoři  v  nadstandartním  rozsahu  dle  doporučených  postupů  pro  léčbu  cukrovky.

VYŠETŘENÍ  MOČI –  CHEMICKY  A  BAKTERIOLOGIE – cílené vyšetření  moči  nám  usnadňuje výběr těch  správných  antibiotik, pokud  jsou  potřeba,  pro Vás dle  nalezeného  patogenu.

ELEKTRONICKÉ  OBJEDNÁNÍ  RECEPTU – zde  v  záhlaví  webových  stránek  máte  možnost  si  elektronicky  vyžádant  recept bez  nutnosti volat  na přetížený  telefon, či nutnosti  si  papírový  recept osobně vyzvednout  –  recept  vám  přijde  SMSkou  na  mobil  do 2 pracovních dní. ( takto předepisujeme námi doporučenou a nasazenou medikaci,  šetříme Vám čas)

OBJEDNÁVÁNÍ  NA VYHRAZENOU  HODINU – 90% pacientů  se  dostane  do  ordinace maximálně do 30 minut  od  objednaného  času, většinou  je  to  méně. Již  žádné  několikahodinové  čekání v  čekárně! (za  časový  skluz  ordinace někdy  mohou  nepředvídatelné  události –  některý pacient  vyžaduje více  času,  než  mu bylo dopředu vyhrazeno,  někdo  bohužel  nerespektuje  objednávací  systém a přijde „navíc“  a  tím  pak  zdržuje  ostatní,  kteří  mají  vyhrazený  čas) –  pacienty objednávámě  vždy s  ohledem na závažnost jejich onemocnění.

QUICK INR –  vyšetření  srážlivosti  krve  u  pacientů  léčených  warfarinem  přímo  v ordinaci během několika minut.

LÉČBA  PACIENTŮ  S  CUKROVKOU,  VYSOKÝM  KREVNÍM  TLAKEM,  CHOLESTEROLEM, METABOLICKÝM  SYNDROMEM,  OSTEOPOROZOU A  DALŠÍMI diagnózami,  kteří  jsou  jinými  lékaři  odesíláni  do  specializovaných  ambulancí  provádíme zde, neboť na  to  máme erudici,  kterou si neustále rozšiřujeme postgraduálním  vzděláváním.    U komplikovaných případů, nebo potřebujeme-li  specializované  vyšetření,   samozřejmě  využíváme spolupráci  ambulantních specialistů, ale především  se  snažíme poskytnout  komplexní  péči  na jednom  místě  pacientovi  na míru.

 

O  výjimečné  kvalitě  naší  ordinace  svědčí  i  opakovaný  zájem  studentů  o  vzdělávání, spolupracujeme  v  lékařskými  fakultami i  s  organizacemi  sdružujícími  mladé praktické  lékaře,  takže se u  nás  můžete  setkat s novými  nadějemi  v oboru, které  školíme. Každý  pacient, kterému  by  to  vadilo  má plné  právo  odmítnout přítomnost  školence  při  svém  vyšetření a  my ho plně  respektujeme.

 

Od 1.3.2024 jsme  se  vrátili  k  ordinačním hodinám, na které jste  zvyklí.  Také  se  budete  setkávat  krom  MUDr. Andrey  Chromcové  také  s MUDr.  Jolanou  Vršeckou.  Máme pro Vás připravenu  nově vybavenou  ordinaci č.2,  která  přímo  navazuje  na  stávající  trakt. Vcházet se do ní bude odděleným  přístupem z  čekárny, vždy  po  vstupním  základním  vyšetření  u  sestřičky (sestřička Vás  navede správným  směrem). Tím, že  budeme  pracovat  2  lékařky  simultánně, můžeme  Vám  nabídnout ještě lepší  termíny a péči. Těšíme se na Vaši  návštěvu.

 

Při příznacích respiračního infektu zůstaňte doma a kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře. Nechoďte rovnou do ordinace bez předchozí telefonické domluvy.

MÁME PLNĚ OBJEDNÁVKOVÝ  SYSTÉM  NA CELOU ORDINAČNÍ DOBU

Každého  prosíme,  aby  před  návštěvou  naší  ordinace nejprve  zavolal  a objednal  se. 

PROSÍME VŠECHNY, KDO SE CÍTÍ  NEMOCNĚ,  ABY PŘI VSTUPU DO BUDOVY 

NASADILI  RESPIRÁTORY PŘES  NOS I  ÚSTA  (chraňte prosím ostatní)

Telefon k nám do ordinace: 318 822 070

 

UPOZORNĚNÍ  MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K VYSTAVOVÁNÍ  A VEDENÍ  NESCHOPENKY

ve zkratce:  Neschopenku  vystaví ten lékař, který jako  první zjistí, že  je neschopenka potřeba.  Neschopenku  vede  ten lékař, který pacienta léčí s danou  diagnosou (například operace-chirurg, či  ortoped) a to po celou dobu léčby až po její ukončení –  protože  on  jediný  je  zodpovědný  za zákonné  povinnosti  vyplývající  z  léčení  svého  pacienta,  on  jediný  v  rámci  své  odbornosti  rozhoduje, kdy  je  neschopenku  možné  ukončit  a kdy  ne.   Proto nemůžeme převzít  neschopenky pacientů, kteří jsou léčeni u  ambulantního  specialisty, či  nemocničního  lékaře. Nebylo by to v souladu se zákonem. Ať už ambulantní specialista (nebo nemocniční lékař)  říká cokoliv (zejména  chirurgové  si  myslí, že  jejich práce skončila tím , že  něco  uřízli –  ale  dokud není  pacient  plně  schopen  práce a musí  být  doma  v klidu  po  operaci , pak  je  za  tuto  neschopenku  zodpovědný  chirurg), je jeho povinností  vézt neschopenku, stejně jako vystavovat cesťáky, žádanky, recepty na léky a sanitky, pokud to stav  pacienta vyžaduje v  rámci  léčení  diagnosy, pro  kterou  ho  lékař léčí. Naopak  vedení neschopenky lékařem  jiné  odbornosti,  než  pod  kterou  spadá  diagnóza,  je  nezákonné  a  lékaři by  hrozila pokuta  až 50.000,-  Kč  za  posudkovou  činnost  mimo  svou  odbornost. Tímto chci  poděkovat  Sedlčanské  chirurgii –  neboť  ta  v  tomto ohledu  funguje na jedničku. Naopak  Benešovská chirurgie je tam tom o poznání hůř a své  pacienty  si  nedoléčuje.

U nás  to  funguje perfektně.  Ve  chvíli,  kdy  zjistíme, že  pacient  něco  potřebuje a je  to  v  rámci  odbornosti  Všeobecný  praktický  lékař, tak  se  samozřejmostí  vystavujeme veškeré  potřebné  dokumenty (nechopenky, léky,  poukazy,  žádanky, sanitky  atd.. ),  ale  nejsme  pomocná  administrativní  síla lékařů,  kteří  si  myslí, že oni  léčí,  ale my  vypisujeme. Tak to není. My jsme  odborníci  ve  svém oboru,  oni  zase ve  svém  a  všichni  máme  své  povinnosti jak  stran  léčení,  tak  stran  administrativy,  vyplývající ze zákona. Proto  na žádosti „pan doktor specialista mi  řekl  ať  mi  k němu na příští kontrolu napíšete sanitku“, nebo „ať mi  napíšete  lázně“,  a podobně –  nereagujeme –  to je  úkol  pro  tohoto „specialistu“, protože KDO  DOPORUČUJE, TEN  VYPISUJE.  Děkujeme za pochopení.